Wprowadzenie - niszczone-drewno - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Owady powodujące zniszczenie drewna popularnie nazywane kornikami w rzeczywistości noszą nazwę, w zależności od rodzaju szkodnika - kołatków lub spuszczeli. Ze względu na drewno, które stanowi ich ochronę zniszczenie szkodników stwarza spore trudności. Najczęściej likwidowane są przy pomocy wysoko toksycznych gazów, co powoduje poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz wymaga dokładnego uszczelnienia całego budynku.
Jerzy Rożański były pracownik Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu opracował metodę pozbawioną tych niedogodności. Bardziej szczegółowy jej opis znajdziecie Państwo w artykule na tej stronie. Spis obiektów, w których zastosowano metodę, również znajduje się w artykule.
Dla ułatwienia rozpoznania rodzaju owadów przedstawiamy fotografię zniszczonego drewna i otworów wylotowych, po których rozpoznaje się szkodniki.

J.Rożański jest również autorem i właścicielem patentu pt. "Sposób przeprowadzania dezynsekcji oraz. urządzenia do przeprowadzania dezynsekcji" zgłoszonego 26. 04. 1996r. w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej . Rozwiązaniu temu przyznano zdolność patentową.


Osobom zainteresowanym przedstawiam spis publikacji które, dotyczą zagadnień związanych ze zwalczaniem szkodnikow

Gogolin M.R, Rożański J., Tyczyński M., - Problemy występujące przy zwalczaniu owadów w obiektach drewnianych. III Polskie Sympozjum Proekologiczne Insektycydy, Lądek Zdrój 1998, p.P9, Uniwersytet Wrocławski Wydział
Chemii - komunikat.

Rożański J., Tyczyński M. Badanie feromonów agregacyjnych Periplaneta americana
metodą olfaktometryczną. IV Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Lądek
Zdrój 2000; W16 komunikat

Darocha G., Naziębło B., Tyczyński M., Rożański J. Problematyka związana z ochroną
przed szkodnikami owadzimi zakładów produkujących przetwory zbożowe. IV Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Lądek Zdrój 2000; P 6 komunikat

Roźański J., Tyczyński M. Studies connected with a safer method of fighting against pests of treated wood; III-rd International Conference on Arthropods: chemical, physiological and environmental aspects, Lądek Zdrój 2001, P-28.

Rożański J., Tyczyński M. Zastosowanie DDVP do zwalczania owadów w obiektach drewnianych z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich; V Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, Szczyrk 2003. W14

Rożański J., Tyczyński M., Wpływ techniki i strategii prowadzenia dezynsekcji na adaptację szkodników sanitarnych, VII Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Białka Tatrzańska 2006, W14.

Tyczyński M., Rożański J., Zwolińska M., Pyretroidy jako czynnik modyfikujący chemorecepcję u owadów, VII Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Białka Tatrzańska 2006, P3.

Tyczyński M., Stromidło J., Rożański J., Relacje pomiędzy metodami biologicznymi a chemicznymi walki ze szkodnikami owadzimi, VII Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Białka Tatrzańska 2006, P4.

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy. Zdolności chemoreceptorowe Periplaneta americana po zastosowaniu niewielkiej dawki pyretroidu. XXI Ogólnopolskie Seminarium - Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, p.134 - 137, Kraków 2007.

Tyczyński M., Rożański J. Preferences of smells in Periplaneta americana L. modified by deltamethrin. V-th International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects, Białka Tatrzańska, September 2007, pp P56

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy. Preferences of smells in females of Periplaneta
americana L. modified by bifenthrin. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism - Materials of 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Kraków 2008, pp 566 - 568.

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy. Wpływ bifentryny na chemorecepcję samców Periplaneta americana (L.). XXII Ogólnopolskie Seminarium - Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, p.177 - 179, Kraków 2008

Rożański Jerzy, Tyczyński Marek. Wpływ techniki wykonywania dezynsekcji sanitarnej na powstawanie oporności u owadów sanitarnie szkodliwych. XXII Ogólnopolskie Seminarium - Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, p.136 - 138, Kraków 2008

Tyczynski Marek, Rożański Jerzy Bifenthrin as a factor modifying chemoreception in females of Periplaneta americana L. XXIII Ogólnopolskie Seminarium - Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, p.128 - 130, Kraków 2009

Rożański Jerzy, Tyczyński Marek. Advantages of dichlorfos as a substitute for highly-
toxic gases commonly used in the process of woodborers' destriction. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism - Materials of 18th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Kraków 2009, pp 298 - 299.

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy. Disparities in smell preferences in different sexes of
Periplaneta americana modified by bifenthrin. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism - Materials of 18th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Kraków 2009, pp 357 - 359.

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy. Adaptation to lambda-cyhalothrin in Periplaneta
americana L. 19th International Symposium "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2010, pp 301 - 304.

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy Lambda-cyhalothrin as a factor modifying chemoreception
in males of Periplaneta americana L. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2010, 92 - 95.

Tyczyński Marek, Rożański Jerzy Problemy związane z równoczesnym stosowaniem
niektórych metod biologicznych i chemicznych walki ze szkodliwymi owadami. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2010, 96- 98.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego


monitoring pozycji